Tilrettelegge for vannkraft

Illustrajonsbilde kvernrettigheter

Saken gjaldt tilrettelegging for vannkraftproduksjon

Hva var problemet?

Rettighetsforholdene i elva Hamkollåna i Åseral kommune var uavklart, og det var gamle kvernretter i elva. Dette hindret økonomisk utnytting av elveressursene.

Hva ble løsningen?

I jordskiftesaken ble rettighetsforholdene avklart. Det ble så gitt bestemmelser hvor en part fikk rett til å bygge ut vassdraget til kraftproduksjon og hvor de øvrige rettighetshaverne fikk kompensasjon for sine innsatsfaktorer. Saken ble løst i minnelighet gjennom forhandlinger.

Kvernrettene ble tatt bort ved at det ble gitt erstatninger til rettighetshaverne.

Årsproduksjonen til det planlagte kraftverket var stipulert til 4,5 GWh som tilsvarer årsforbruket til 220 husstander. Med en strømpris på 40 øre pr. kWh gir dette et årlig brutto strømsalg på kr 1,8 millioner. Utbyggingskostnadene  var kr 16,6 millioner.

I tillegg:

  • Kraftproduksjon vil bidra til økte inntekter fra egen eiendom for grunneierne.
  • Kraftverket vil gi økte skatteinntekter til kommunen
  • Under anleggsarbeidet brukes lokale leverandører av tjenester og utstyr. På den måte styrkes det lokale næringslivet.
  • Forbedring av eksisterende traktorvei i området, som i dag brukes til skog og jordbruksnæring av nærliggende gårdsbruk.   
Til toppen