Utbygging av småbåthavn

Illustrasjon sak med småbåthavn

Saken gjaldt tilrettelegging for utbygging av småbåthavn i Kristiansand.

Hva var problemet?

Tretten eiendommer på Flekkerøya ved Kristiansand hadde et felles område ved sjøen som var egna til etablering av småbåtplasser. Det var uklarhet om de enkelte eiernes andeler, og det umuliggjorde etablering og omsetning av båtplasser.

Hva ble løsningen?

I jordskiftesaken ble andelene avklart, og det ble tilrettelagt for tilsammen 12 plasser. Båtplassprisene er mellom 200 000 og 300 000 kroner. Det ble altså realisert verdier for omlag kr 2,5 millioner.

Til toppen