Smittevern i jordskiftesaker

Her finner du informasjon om smitteverntiltak i jordskifterettene.

Det er redusert drift i jordskifterettene inntil videre for å hindre spredning av koronaviruset.

Film om smitteverntiltak for deg som skal i en fysisk rettssak 

skjermbilde_film.png

Film om smitteverntiltak under koronapandemien (nynorsk tekst)

Film om smitteverntiltak (tekstet på urdu)

Film om smitteverntiltak (polsk tekst)

Den neduserte driften er i tråd med pålegg og anbefalinger fra helsemyndighetene. Jordskifterettene vil forsøke å avvikle så mange saker som mulig, samtidig som smittevernet og sikkerheten for alle involverte ivaretas. Noen jordskifteretter har mer informasjon om egen drift på eget nettsted eller i sosiale medier.

For parter, vitner, meddommere, andre aktører

Hvis du er innkalt til en rettssak vil du få beskjed fra domstolen jordskifteretten dersom den vil bli gjennomført som fjernmøte, eller blir utsatt. Hvis du ikke får annen beskjed skal du møte opp i tråd med innkallingen.

Det eneste unntaket fra dette er hvis noen av disse punktene er aktuelle for deg:

  • Er du allerede sykmeldt eller satt i karantene, må du melde fra til jordskifteretten så raskt som mulig. Se domstoloversikt.
  • Har du vært i utlandet, skal du holde deg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Det gjelder uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Meld fra til jordskifteretten så raskt som mulig.
  • Har du symptomer på smitte eller annen konkret mistanke om at du kan være smittet, skal du også holde deg hjemme inntil du har fått klarsignal fra lege. Meld fra til jordskifteretten så raskt som mulig.

Bruk telefon og epost om du vil kontakte en jordskifterett for eksempel for veiledning rundt en sak. Noen jordskifteretter har stengt sitt publikumsmottak.

 

Til toppen