Ingeniører

I domstolsammenheng er denne stillingsgruppen særegen, og helt avgjørende for gjennomføringen av jordskifterettenes oppgaver.

Ingeniørens hovedoppgaver er innmåling, utsetting og merking av grenser, beregninger og grensebeskrivelse, kart- og GIS-arbeid, samt utrede og forberede sakene i samarbeid med dommeren. I de rettsendrende sakene er bonitering og beregning for verdsetting viktige oppgaver. I tillegg kan ingeniøren ha en rolle som rettsmekler.

Ingeniørene kan svare på:

  • Hvordan domstolen jobber, og hvilke typer saker de kan behandle.
  • Svare på spørsmål om tolkning av kart, skylddelinger og lignende.

I jordskifterettene er det ansatt ca. 90 ingeniører.

Til toppen