Gamle veiledere

På denne siden finner du gamle veiledere for jordskiftesaker.

1. 1859 (pdf)
Regler til Veiledning ved Udskiftningsforretninger i Henhold til Lov af 12te October 1857, om Jords og Skovs Udskiftning av Fællesskap.

2. 1900 Del 1    Del 2   (pdf)
Forslag fra den til behandling af spørsmaalet om ordning af opmaalings- og kartlægningsarbeidet ved offentlige udskiftninger mv. nedsatte departementale komité af 1899.

3. 1912 (pdf)
Forslag til reglement for Udskiftnings- og skogvæsenets maalinger mv. Utarbeidet av den av Landbruksdepartementet under 15. december 1911 nedsatte komite (Opmaalingskomiteen av 1911).

4. 1912  (pdf)   
Reglement for utskiftnings- og skogvæsenets maalinger mv. Utfærdiget av Landbruksdepartementet den 20. mai 1912 til bruk indtil videre.

5. 1921    (pdf)
Reglement for Utskiftningsvæsenets maalinger mv. Utfærdiget av Landbruksdepartementet den 30. april 1921 i henhold til lov av 13. mars 1882- jf. Lov av 5. desember 1917- § 22.

6.  1921 Del 1    Del 2   Kartforklaring og kart i farger
Eksempelsamling mv. i tilslutning til reglement for Utskiftningsvesenets målinger av 30. april 1921. Utferdiget av Landbruksdepartementet.

7. 1936
Endringer i opmålingsreglementet utferdiget av Landbruksdepartementet den 18. desember 1936.

8. 1953
Reglement for Jordskifteverkets målinger mv. Utferdiget av Landbruksdepartementet den 25. april 1953 i henhold til lov om jordskifte av 22. desember 1950.

Karttegn. NS 740 Alminnelige regler for karters utførelse. Orienterende bemerkninger til NS 741 o.fl

Karttegn for fastmerker, grenser, topografi og hydrografi NS 741 .

9.  1979
Foreløpig utkast til reglement for blant annet Jordskifteverkets målinger.

10. 1981
Reglement for Jordskifteverketsmålinger mv. med kommentarer, Landbruksdepartementet 1. juli 1981.

Til toppen