Kontakt

Informasjon om hvem du skal kontakte for å få svar på ditt spørsmål.

Kontakt din jordskifterett for spørsmål om en konkret sak. Prøv Finn din domstol om du er usikker på hvilken.

Kontakt Domstoladministrasjonen (DA) for generelle spørsmål rundt jordskifterettenes virksomhet. DA har overordnet ansvar for den administrative forvaltningen av disse, men har ikke myndighet i enkeltsaker. 

Til toppen