Ofte stilte spørsmål?

Her finner du vanlige spørsmål til jordskifterettene.

Om du ikke finner svar, så kontakt redaksjonen eller henvend deg til din nærmeste jordskifterett. Her er en oversikt over hvem som kan svare på hva:

Dommere:

Jordskiftedommere kan svare på generelle spørsmål om eiendomsfaglige og juridiske spørsmål knyttet til fast eiendom.

Jordskiftedommeren kan svare på

  • Hvordan domstolen jobber, og hvilke typer saker de kan behandle.
  • Gi en vurdering av om det problemet grunneieren har kan behandles av jordskiftedomstolene, eventuelt gi råd om hvor han kan henvende seg for å få svar på spørsmålet sitt.
  • Informere generelt om hvilke rettsregler som gjelder på det området han får spørsmål om.

Ingeniører:

Ingeniørene er spesialister på blant annet landmåling og kartlegging.

Ingeniørene kan svare på

  • Hvordan domstolen jobber, og hvilke typer saker de kan behandle.
  • Svare på spørsmål om tolkning av kart, skylddelinger og lignende.

Administrativt ansatte:

Saksbehandlerne kan svare på

  • Generell informasjon om hvilke typer saker vi kan behandle.
  • Svare på spørsmål om innkallelser til møter, frister og andre brev fra domstolen.

Det alle kan svare på er

  • Informere om saksgangen i pågående jordskiftesaker, når eller om det er planlagt nye møter, kostnader med å kreve sak, ventetid fra sak kreves til domstolen kan starte saken og lignende.
Til toppen