Anke

På disse sidene får du svar på ofte stilte spørsmål i jordskifteretten.

Jeg er uenig i jordskifterettens avgjørelse. Hva kan jeg gjøre med det?

Jordskifterettens avgjørelser kan bringes inn for lagmannsretten som er ankeinstans for saker for jordskifteretten.

Til toppen