Eiendomsdeling

Her får du svar på ofte stilte spørsmål til jordskifterettene.

  • Jeg ønsker å få delt fra en boligtomt. Er det en sak for jordskifteretten?
    Nei, det er kommunen som sørger for slik fradeling etter delingslovens regler. Det er likevel mulighet for at jordskifteretten kan ta saken. Dersom boligtomten tilhører en landbrukseiendom og resteiendommen skal selges som tilleggsjord, kan saken føres for jordskifteretten.

  • Jeg ønsker å selge min landbrukseiendom som tilleggsjord, men beholde boligen med tunarealet. Kan jordskifteretten hjelpe meg?
    Ja, men jordskiftesaken kan først gjennomføres etter at det foreligger en offentlig tillatelse for deling. Det er også en fordel om det i tillegg foreligger konsesjon for kjøper. Dermed kan overføring av hjemmel til kjøper og sammenføying av tilleggsjorden med kjøpers eiendom, gjennomføres som del av jordskiftesaken.

 

Til toppen