Hevd

Her får du svar på ofte stilte spørsmål til jordskifterettene.

  • Boligeiendom på et dekar har vært opparbeidet og klart avgrenset med gjerde og hekk i 35 år. Ny kartforretning viser at grense mot den ene naboen ligger 1 meter feil. Hva er gjeldende grense?
    Det kan ikke svares generelt på dette spørsmålet, og retten må ta avgjørelsen etter en konkret vurdering i hver enkelt sak. Påstand om hevd blir ofte satt fram i slike tilfeller. Bestemmelsene om hevd framgår av hevdsloven fra 1966. Forenklet kan det sies slik: Vilkår for hevd er at den som hevder eiendomsrett til et området må ha vært i aktsom god tro om sine rettigheter, bruken av området må ha vært synlig og ha strukket seg over minst 20 år.
Til toppen