Tinglysing

  • Hvor skal jeg henvende meg for spørsmål om tinglysing? Kan jeg få utskrift av alle tinglyste heftelser på min eiendom hos jordskifteretten?
    All tinglysing på fast eiendom skjer hos Tinglysingen ved Statens Kartverk på Hønefoss. Se  www.tinglysing.no.

 

Til toppen