Veger

Her får du svar på ofte stilte spørsmål til jordskifteretten.

  • På grunn av endrede driftsforhold har jeg nå behov for å benytte en landbruksveg som naboen min har bygd. Dette setter naboen seg imot. Kan jordskifteretten hjelpe meg med det?
    Ja, en jordskiftesak kan gå ut på å gi regler for felles bruk og vedlikehold av private veger. Saken kan også gå ut på å beregne kompensasjonsordninger / innkjøpsbeløp som naboen har krav på dersom du skal ta i bruk hans veg. Forutsetningen for at saken blir gjennomført, er at naboen ikke får større ulemper og kostnader enn nytte.


  • Den felles gårdsvegen i grenda vår er dårlig og opprusting og omlegging av traseen er nødvendig. Kan jordskifteretten bidra til løsninger?
    Ja, en jordskiftesak kan gå ut på å gi regler om vedlikehold og kostnadsdeling for private veger. Saken kan også omfatte etablering av ny vegtrasè med bestemmelser om fordeling av kostnader. Det innebærer også erstatningsvurderinger for eiendommer som eventuelt får større ulemper enn nytte av tiltaket.
Til toppen