Bruke advokat

Nedenfor følger noen avklaringer rundt det å bruke advokat i en jordskiftesak.

  • Må jeg ha advokat i jordskifteretten?
    Parter må selv vurdere behovet for bistand fra advokat i jordskiftesaker. Saksbehandlingen er imidlertid lagt opp slik at parter i størst mulig grad skal kunne føre sin sak selv, uten bistand fra advokat. I om lag to av tre jordskiftesaker er det ikke advokater, mens det er noe mer vanlig i ankesaker hos lagmannsretten. 

  • Kan andre hjelpe meg i jordskifteretten?
    Ja, også rettshjelpere kan bistå parter i jordskiftesaker. En rettshjelper ligner mye på en advokat, men trenger ikke å ha juristutdannelse. Flere jordskiftekandidater (samme utdanning som jordskiftedommere) tilbyr også rådgivning og bistand.

  • Kan jordskifteretten anbefale meg en dyktig advokat eller rettshjelper?
    Nei, jordskifteretten kan ikke anbefale noen advokater eller rettshjelpere.Imidlertid kan jordskifteretten opplyse om advokater og rettshjelpere som har bistått parter i tidligere jordskiftesaker, og som dermed har en viss erfaring. 
Til toppen