Kontakt

Her finner du informasjon om hvem du skal kontakte for å få svar på ditt spørsmål.

Kontakt en domstol hvis du har spørsmål om en konkret sak. Lenken kontakt en domstol gir deg oversikt over alle domstolene i Norge. Du kan også søke i finn din domstol.

Kontakt Domstoladministrasjonen (DA) hvis du har generelle spørsmål. DA har det overordnede ansvaret for den administrative forvaltningen av domstolene. DA har ingen myndighet i enkeltsaker, og kan verken vurdere eller gi råd i saker som behandles av domstolene. Det samme gjelder saker domstolene kan komme til å behandle eller har avgjort. DA kan heller ikke gi uttalelser i forhold til hvordan lovbestemmelser skal forstås.