Din jobb som meddommer

Meddommere har en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at innbyggerne har innflytelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved rettsavgjørelser. Et alminnelig rettsprinsipp i Norge er at en skal dømmes av sine likemenn. Det er også fastsatt i domstolloven.

Til toppen