Etter rettsmøte

Det kan ta tid å bli ferdig med en sak, også på grunn av at du ikke bør snakke med andre om den. Noen opplever også at media tar direkte kontakt med meddommere.

Det kan være krevende å være meddommer på grunn av det du får høre eller se i retten. Du kan heller ikke diskutere det du har opplevd i retten med familie, venner eller andre utenforstående. Dette kan du oppleve som vanskelig; ikke å kunne tømme seg når man kommer hjem etter en lang dag i retten. Det er ulikt fra person til person hva man opplever som belastende. Hvis du opplever behov for å snakke, ta kontakt med fagdommeren.

Til media bør man helt unnlate å kommentere forhandlingene og dommen, siden man lett kan komme til å si noe som kan bli misbrukt i ettertid. En måte å takle dette på er å si at: ”Det retten mener framgår av dommen og jeg har ikke noe å legge til”.

Det er uvanlig, men kan skje, at meddommere får sitt navn og bilde publisert på sosiale medier i forbindelse med rettssaker. Å være meddommer er et offentlig verv, og de fleste dommer er offentlige, så det er ikke straffbart å fortelle om hvem som er dommer i en sak. Ta kontakt med fagdommeren eller domstolen om du opplever uønskede hendelser knyttet til mediekontakt og sosiale medier.

Til toppen