Før rettsmøte

Hvor mye tid må du regne med å bruke på hele saken? Er det noe som kan påvirke din habilitet? Og hva skjer når jeg møter opp i domstolen?

Møteplikt

Når du får innkalling, må du merke deg tidspunktet nøye og varsle arbeidsgiver. Hvor lang tid i forveien du får innkalling kan variere veldig, men skjer som regel 14 dager til 1 måned i forveien. Med innkallingen vil du få vite navnet på partene og i en del straffesaker også tiltalen som kort beskriver forholdet saken gjelder.

Vær oppmerksom på at det også kan gå med noen ekstra timer til domskonferanse og domsavsigelse. Dette skjer typisk et par dager etter at selve rettssaken er over.

Inhabilitet

Dersom du tror eller lurer på om du er inhabil, eller av andre grunner ikke kan møte, må du straks varsle retten om dette.

Møt opp i tide

Du skal møte i god tid, minst 15 minutter før rettsmøtet begynner. Møt i vanlig pent antrekk.

Vanligvis vil dommeren ha en kort samtale med meddommerne før saken starter. Hvis du har behov for tilrettelegging eller f.eks. må gå fra rettsmøtet på et bestemt tidspunkt, må du gi beskjed til rettens leder så tidlig som mulig. Helst før rettsmøtet begynner, slik at rettens leder kan planlegge avviklingen av rettsmøtet ut fra det. 

Noen rettssaker kan inneholde deler som noen vil oppfatte som krevende å være med på. For eksempel kan noe være brutalt eller at barn er involvert. Det kan være lurt at du prøver å forberede deg på hvilke inntrykk du kan forvente deg i retten.

Til toppen