Sosiale medier

Første gang du er i retten som meddommer, kan det være fristende å fortelle venner om det, for eksempel på din Facebook-side. Eller kanskje du er meddommer i en sak det skrives mye om i mediene, og du vil gjerne uttrykke hva du synes. Sosiale medier skal brukes med stor varsomhet når du er meddommer.

Til toppen