Artikler

En dag som meddommer

Hvordan arter en dag i retten seg for en meddommer? Artikkelen står på side 14-15 i årsmeldingen fra Oslo tingrett.

Meddommerrollen

Jurist Tor Langbach har august 2016 skrevet en kronikk i Adresseavisen om rollen som meddommere og spesielt om voldtektssaker.

Til toppen