Sosiale medier

Facebook for meddommere

Det er laget en egen Facebookside for meddommere. Her legger vi ut nyhetssaker om meddommere fra mediene og ulike ressurser.

Oslo tingrett har egen Facebookside for sine meddommere.

Twitter for meddommere

På Twitter legger vi også ut en del nyhetssaker og kommentarer.

Til toppen