Aktørportalen for meddommere

Velkommen som testbruker av Aktørportalen!

Meddommere i Bergen tingrett, Fredrikstad tingrett og Halden tingrett deltar i et pilotprosjekt med å teste ut Aktørportalen for meddommere.

Aktørportalen er en ny digital løsning som skal gjøre jobben din som meddommer enklere. Domstolen ønsker at du som meddommer registrerer deg som bruker av Aktørportalen og benytter denne.

Er du meddommer i en annen domstol enn Bergen tingrett, Fredrikstad tingrett, Halden tingrett ber vi om at du ikke logger deg inn før din domstol tilbyr løsningen. 

Hva kan du gjøre i Aktørportalen?

  • få tilgang til saksdokumenter
  • sjekke habilitet
  • få oversikt over møter og frister
  • få generell informasjon om saken

Ved å logge inn i Aktørportalen vil du bli registrert som bruker av Aktørportalen.

Merk at løsningen ikke vil fungere i Internet Explorer, benytt derfor en annen nettleser, for eksempel Chrome er å anbefale.

Våren 2021 blir det innført nye rettskretser, det medfører blant annet nedetid i Aktørportalen. Les videre for å se hva det betyr for deg som bruker.

Trenger du hjelp for å komme i gang med Aktørportalen?

Dette er en løsning vi jobber med å utvikle, og ny funksjonalitet vil komme etterhvert. I første fase vil du som meddommer få innkallingen tilsendt fra domstol enten per brev eller e-post, og du må bekrefte innkallingen per brev eller e-post. I neste fase vil også denne prosessen bli digital i Aktørportalen.

Til toppen