Habilitet

Du kan ikke delta som meddommer om du er inhabil. Derfor er det er viktig at du så tidlig som mulig varsler domstolen dersom du vet at eller lurer på om du er inhabil i en sak du er innkalt til.

Dette kan gjøre deg inhabil

- Du er i nær slekt med partene eller noen som ellers deltar i saken

- Du har direkte interesser i saken (for eksempel aksjeposter, styremedlemskap)

- Du kan også bli ansett inhabil hvis du på en eller annen måte har tilknytning til partene eller saken som du tror kan påvirke din avgjørelse

Dersom du er inhabil, kan du ikke dømme i saken. Hvis du ser at du kan tenkes å være inhabil når du får innkallingen, må du straks ta kontakt med domstolen. Det kan hende at du først oppdager du er inhabil når du møter i retten. Da må dette straks tas opp med dommer. For slike tilfeller har domstolen vanligvis tilkalt vara som kan tilkalles i ditt sted. Det er alltid domstolen som avgjør habiliteten.

Til toppen