Hvem er hvem i retten

Meddomsrett i tingretten

En meddomsrett i tingretten settes med en fagdommer/juridisk dommer og to meddommere.

1. Den juridiske dommeren kalles gjerne for fagdommer, og har juridisk embetseksamen

2. En meddommer er en som trekkes ut fra et utvalg meddommere til å dømme i en straffesak. I alle ordinære straffesaker for tingretten deltar meddommere, og de er alltid i flertall.

3. Aktor er den som representerer påtalemyndigheten i en straffesak. Aktor har juridisk embetseksamen og er vanligvis ansatt i politiet eller hos statsadvokaten. Det er aktor som må føre bevis for at tiltalte er skyldig etter tiltalen. 

4. Forsvareren bistår siktede eller tiltalte i straffesaken, og skal ivareta tiltaltes interesser i saken. Som oftest blir forsvareren betalt av det offentlige. Vanligvis er forsvareren en advokat.

5. Tiltalte er den personen påtalemyndigheten mener har gjort seg skyldig i ett eller flere lovbrudd.

6. De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser. Tilhørere kan være journalister, presse, pårørende, familie og venner av pårørende eller andre som har interesse av saken.

7. Et vitne er en person som kan ha sett, hørt eller erfart noe som kan ha betydning for saken. Både partene i saken og retten kan føre vitner. Noen vitner kan også forklare seg om spørsmål de har spesiell kunnskap om. Disse kalles sakkyndige vitner.

Til toppen