Tinglysing

Tinglysing skjer ikkje hos domstolane, men hos Kartverket  (sjå www.kartverket.no).