Spørreskjema for leverandører av advokatsystemer

Dersom du representerer en levererandør av saksløsning til advokatbransjen og er interessert i DA's API-utvikling, vil vi sette stor pris på om du kan fylle ut spørreskjemaet under. Dette gjelder også dersom du representerer et advokatfirma som utvikler egne integrasjoner mot deres system.


Navn på leverandør av system:
Kontaktperson:
Epostadresse til kontakt:
Telefonnummer til kontakt:
   
Navn på system:
Type (sky, sentral, lokal) og antall installasjoner av systemet:
Funksjonalitet i systemet:
Eksisterende integrasjoner:
   
Er det ev. aktuelt for dere å lage en integrasjon mot API’et? tidlig i 2019 eller senere?
Er det ønskelig å få tilgang til API’et og å kunne gi innspill til API’et underveis i utviklingen?