Kontakt oss

Domstoladministrasjonen

Besøksadresse: Dronningensgate 2, 7011 Trondheim
Postadresse:  Postboks 5678 Torgarden, 7485 Trondheim
Tlf: 73 56 70 00  Faks: 73 56 70 01

Epost: postmottak@domstoladministrasjonen.no
Nettsted: www.domstol.no/Domstoladministrasjonen

Åpningstider

Åpningstid i perioden 15. mai til 14. september er kl. 08.00 - 15.00.
Åpningstiden i perioden 15. september til 14. mai er kl. 08.00 - 15.45.
Sentralbordet betjenes i åpningstiden.

Ved telefonhenvendelser  utenom åpningstid, vil den som ringer bli gjort oppmerksom på åpningstidene.
Henvendelser kan også sendes til postmottak@domstoladministrasjonen.no

Mediekontaktar i DA:

Avdelingsdirektør Iwar Arnstad
iwar.arnstad@domstoladministrasjonen.no
Tlf:   73567041 / 90032760

Media kan også bruke Dommernes mediegruppe for bakgrunnsinformasjon og kommentarar.

Leiargruppa

Direktør Sven Marius Urke
Pressebilde

tlf 73 56 70 10
sven.marius.urke@domstol.no

Avd.dir. Jann Ola Berget
(økonomi og eiendom)
Pressebilde
 tlf 73 56 70 60  
jann.ola.berget@domstol.no

Avd.dir. Kari Berget
(kompetanseutvikling)
Pressebilde

 
tlf 73 56 70 90  
kari.berget@domstol.no


Avd.dir. Anne Mari Borgersen
(organisasjon- og personalutvikling) 
Pressebilde
 
tlf 73 56 70 20 anne.mari.borgersen@domstol.no

Avd.dir. Kersti Fjørstad
(serviceutvikling)
Pressebilde

 
tlf 73 56 70 30  
kersti.fjorstad@domstol.no


Avd.dir. Iwar Arnstad(kommunikasjonsenheten)

 
tlf 73 56 70 40  
iwar.arnstad@domstol.no


Avd.dir. Solveig Moen
(rettsenheten)
Pressebilde
  
tlf 73 56 70 50  
solveig.moen@domstol.no

Avd.dir. Olav Aasen
(IKT-enheten)
Pressebilde
  
tlf 73 56 70 70  
olav.aasen@domstol.no
 
Alle foto: Cathrine Dillner Hagen.