Opningstider og besøk

Ekspedisjon:                                kl. 08:30 - 14:30

Sentralbord:
-  15. mai - 14. september:          kl. 08:00 - 15:00
-  15. september - 14. mai:          kl. 08:00 - 15:30

Telefon:
Bergen:       55 69 39 00
Stavanger:  51 29 90 80

Kontoret i Stavanger er stengt frå 2. juli til 14. august.

I Norge er offentlighet i rettspleien hovedregelen. Publikum og presse har adgang til å være til stede under rettsmøter og til å få innsyn i de avgjørelsene domstolene treffer. På disse sidene gis det en nærmere beskrivelse av hvilke regler som gjelder om offentlighet i rettspleien.

Klassebesøk

Skoleklasser kommer ofte på besøk til en domstol for å følge en rettssak. Vi vil gjerne gjøre vårt for at elevenes utbytte skal bli best mulig. Blant annet vil vi finne fram til en passende dato for besøket, en egnet rettssak som går over én dag og en rettssal som er stor nok til å romme hele klassen.
Når tidspunktet er avtalt, vil klassens lærer motta praktiske opplysninger.
For at forberedelser og planlegging kan skje på beste måte, bør bestilling skje i god tid og helst et par måneder før besøket.

Lenke til nettsiden Oppførsel i retten.

Lenke til mer informasjon om klassebesøk til en domstol.