Retningslinjer til advokatene om digitale utdrag

Gulating lagmannsrett ønsker at det i sivile ankesaker utarbeides faktiske og juridiske utdrag både digitalt og som papirutdrag. Etter nærmere avtale under saksforberedelsen i den enkelte sak, kan utarbeidelse av papirutdrag unnlates.

Digitale faktiske og juridiske utdrag utarbeides på samme måte etter følgende retningslinjer:

1.
Faktiske og juridiske digitale utdrag utarbeides som to separate pdf-filer, dvs.:

a) én pdf-fil for faktiske utdrag (selv om det faktiske papirutdraget består av flere bind), og

b) én pdf-fil for juridiske utdrag (selv om det juridiske papirutdraget består av flere bind). Lovdata Pro sin portal er et godt verktøy for å lage juridiske utdrag. (Gå inn på "utvalg og mapper", se http://lovdata.helpscoutdocs.com/article/107-utvalg-og-mapper.)

2.
Sidetallene i pdf-filen skal være de samme som sidetallene i papirutdraget. Det betyr at når dommerne taster inn et gitt sidetall, skal de i det digitale utdraget komme til den samme siden som i papirutdraget. Dette kan gjennomføres ved at pagineringen av papirutdraget begynner på forsiden. (Side 1 er da selve forsiden, side 2 er første side av innholdsfortegnelsen osv.) Deretter pagineres utdragene gjennomgående, også dersom papirutdraget består av flere bind. Om det senere sendes inn tilleggsutdrag, pagineres disse fra side 1.

Innholdsfortegnelsen bør være klikkbar.

3.
Pagineringen bør være midtstilt øverst på siden. Sidetallet kan gjerne være i skriftfargen rød.

4.
Pdf-filen skal være OCR-behandlet slik at funksjoner som tekstsøk og kopiering av tekst kan benyttes. Det er viktig at det digitale utdraget er av god kvalitet, slik at dokumentene er godt lesbare på en 24" skjerm.

5.
Det bør i utgangspunktet brukes bokmerker for alle dokumentene i det faktiske utdraget, men som et minimum må tingrettens dom, anke og anketilsvar bokmerkes. I tillegg anbefales bokmerking av dokumenter som antas å bli gjenstand for gjentatte oppslag.

I juridiske utdrag bør de mest sentrale kildene bokmerkes.

 

Det digitale utdraget sendes lagmannsretten digitalt via Aktørportalen hvis filstørrelsen tillater det eller leveres/sendes på USB-minnepenn. (Det er en begrensning på filstørrelsen i Aktørportalen, for tiden 100 MB).

På internett ligger instruktivt materiale, bl.a videosnutter om bruk av digitale utdrag under forhandlingene. Se www.domstol.no/digital .

30.08.2017