Meny

Ledige studentstillingar i juridisk utgreiingseining

Det er ledig stilling som studentutgreiiar i Høgsterett frå hausten 2018. Søknadsfrist 9. mars.
For nærare detaljar sjå her

Det er ledig 1 - 2 studentvikariat sommeren 2018. Søknadsfrist 1. mars.
For nærare detaljar sjå her

Høgsterett i 2017

Høgsterett mottok i 2017 2141 ankar. 800 av dei var ankar over dommar, og Høgsteretts ankeutval ga samtykke til å fremme 114 av desse ankane til munnleg behandling i avdeling med fem dommarar.
Høgsteretts årsmelding for 2017

Hovudoppgåva til Høgsterett 

Høgsterett behandlar alle typar saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høgsterett ønskjer at domstolen skal vere open og at det skal vere innsyn i verksemda til domstolen.

Rettssaker i Høgsterett er opne for publikum.