Meny

Verksemda i Noregs Høgsterett

Høgsterett i avdeling behandla i 2016 i alt 61 sivile saker og 48 straffesaker.
Høgsteretts årsmelding og Forretningsstatistikk

Hovudoppgåva til Høgsterett 

Høgsterett behandlar alle typar saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høgsterett ønskjer at domstolen skal vere open og at det skal vere innsyn i verksemda til domstolen.

Rettssaker i Høgsterett er opne for publikum.