Om Ofoten tingrett

Opplysninger om Ofoten tingrett

Ofoten tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Salangen, Lavangen, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy.

Tingretten holder til i Kongensgate 39 i Narvik. Postadresse er postboks 343, 8505 Narvik.

Bygningen har heis.

Tingretten har ikke egne parkeringsplasser.

De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattester, og notarialforretninger.

Domstolen består av sorenskriver, tingrettsdommer, dommerfullmektig og 5 saksbehandlere.

Åpningstider:

Vi har åpent alle dager mandag til fredag fra klokken 0800 – 1500.¨