Gørild Mauseth får erstatning

NRKs visning av samleiescenen faller innenfor sitatretten, fordi den er omhandlet og parodiert i filmen ”Kill Buljo”.  Men den påfølgende nakenscenen ligger derimot utenfor sitatretten, og er i strid med ”god skikk”, fordi den ikke er omhandlet av filmen. Gørild Mauseth vant fram ”i det vesentlige”, og får 110 000 kroner i erstatning og 45 000 kroner i oppreisning.

I forbindelse med parodifilmen ”Kill Buljo”s premiere i mars 2007, sendte NRK i programmet ”Store Studio” et innslag for å vise noen av filmens mange referanser til tidligere filmer. Store Studio gjorde dette ved å først sende originalscenen og deretter Kill Buljos parodiversjon. En av disse var en spesiell elskovssekvens i spillefilmen Brent av frost fra 1997. Den finner sted mellom to helt nakne skuespillere i en liten båt full av nyfanget fisk.

Mauseths avtale
Mellom ”Brent av frost” sin produsent og skuespiller Gørild Mauseth var det avtalt at denne scenen ikke skulle ”benyttes i reklamesammenheng, som uttakes, eller på annen måte som løsriver scenene” fra filmens kunstneriske sammenheng. NRK var i god tid før sending kjent med avtalens innhold, som var håndhevet siden 1997. NRK kunne ikke forvente samtykke til den bruken NRK ønsket.

Store Studio sendte likevel et utsnitt fra elskovsscenen i ”Brent av frost”, etterfulgt av den tilsvarende scenen i Kill Buljo. Dette ble gjort på NRK1 med reprise på NRK2, og sendingen lå også usladdet og tilgjengelig for nedlasting på NRK.no i ni dager.

Prinsippsak
Rettslig sett berører saken både medias sitatrett, Mauseths rett til eget bilde, medias ytringsfrihet og den særlige avtalebestemmelsens gjennomslagskraft overfor tredjemann. Begge sider anså saken som en prinsippsak, og Norsk Skuespillerforbund tiltrådte saken på Mauseths side som partshjelper.

Utenfor sitatretten
Tingretten kom til at NRK hadde rett til å sitere fra ”Brent av frost” innenfor rammen av det som er tatt inn i ”Kill Buljo”. Dette gjelder selve samleiedelen av elskovssekvensen. Imidlertid hadde NRK i dette tilfelle ikke rett til å kringkaste de etterfølgende frontale nakenbildene av Mauseth. Disse lå  utenfor rammen av referansen i Kill Buljo, og falt derved utenfor NRKs formål med sitatet.

I strid med ”god skikk”
Gjengivelsen av de frontale nakenbildene ble også ansett i strid med ”god skikk”.  De frontale nakenbildene hadde ikke ”aktuell og allmenn interesse” i lovens forstand, og bruken kunne ikke bygges på ytringsfriheten. Den uvanlige avtaleklausulen skjerpet kravene til NRKs aktsomhet ved sitatets utforming, men ble ikke ansett avgjørende for sitatrettens omfang.

Erstatning og oppreisning
Partene var enige om at Mauseths økonomiske tap utgjorde 110 000 kroner, som NRK må dekke. I tillegg ble kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas pålagt å betale oppreisning til Mauseth med 45 000 kroner, samt saksomkostninger med 81 880 kroner.

Les dommen her.