Dommarar

Dommerkapper. Foto: Høyesterett, Sturlason

Høgsterettsjustitiarius

Toril Marie Øie

Fødd 1960 i Oslo, Høgsterettsjustitiarius 01.03.2016

Les meir

 

Høgsterettsdommarar

Magnus Matningsdal

Fødd 1951 i Hå, høgsterettsdommar 11.08.1997

Les meir

 

Clement Endresen

Fødd 1949 i Stavanger, høgsterettsdommar 28.08.2006

Les meir

 

Hilde Indreberg

Fødd 1957 i Oslo, høgsterettsdommar 01.04.2007

Les meir

 

Erik Møse

Fødd 1950 i Oslo, høgsterettsdommar 15.8.2009

Les meir

 

Bergljot Webster

Fødd 1966 i Oslo, høgsterettsdommar 15.08.2009

Les meir

 

Wilhelm Matheson

Fødd 1955 i Oslo, høgsterettsdommar 01.11.2009

Les meir

 

Kristin Normann

Fødd 1954 i Oslo, høgsterettsdommar 09.08.2010

Les meir

 

Ragnhild Noer

Fødd 1959 i Oslo, høgsterettsdommar 01.10.2010

Les meir

 

Henrik Bull

Fødd 1957 i Oslo, høgsterettsdommar 17.01.2011

Les meir

 

Knut H. Kallerud

Fødd 1956 på Kongsberg, høgsterettsdommar 16.07.2011

Les meir

 

Per Erik Bergsjø

Fødd 1958 i Levanger, høgsterettsdommar 01.03.2012

Les meir

 

Arne Ringnes

Fødd 1955 i Oslo, høgsterettsdommar 18.08.2014

Les meir

 

Wenche Elizabeth Arntzen

Fødd 1959 i Oslo, høgsterettsdommar 29.09.2014

Les meir

 

Ingvald Falch

Fødd 1963 i Bærum, høgsterettsdommar 01.09.15

Les meir

 

Espen Bergh

Fødd 1961 i Oslo, høgsterettsdommar 15.08.2016

Les meir

 

Cecilie Østensen Berglund

Fødd 1971 i Oslo, høgsterettsdommar 01.01.2017

Les meir

 

Borgar Høgetveit Berg

Fødd 1970 i Oslo, høgsterettsdommar 01.05.2017

Les meir

 

Rune Sæbø

Konstituert høgsterettsdommar 01.01. - 30.04.19

Les meir  

 

Sven-Jørgen Lindsetmo

Konstituert høgsterettsdommar 01.01. - 30.06.19

Les meir

 

Se også på Domstoladministrasjonens sider over dommernes sidegjøremål