Arne Ringnes, høgsterettsdommar

Fødd 1955 i Oslo, tiltredd 18. august 2014

Juridisk embetseksamen 1982

Møterett for Høgsterett 2001

Konsulent og fyrstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling 1983-1985

Sekretær for Opphavsrettsutvalet 1983-1986

Dommarfullmektig ved Indre Follo sorenskrivarembete 1985-1986

Advokatfullmektig i Thommessen, Karlsrud, Heyerdahl & Brunsvig 1986-1988

Partnar og advokat i Advokatfirmaet Thommessen 1989-2014

Leiar av Immaterialrettsutvalet, som greidde ut immaterialrettslege problemstillingar ved universiteta og høgskulane, 2000-2003

Høgsterettsdommar frå 18. august 2014