Wenche Elizabeth Arntzen, høgsterettsdommar

Fødd 1959 i Oslo, tiltredd 29.09.14

Juridisk embetseksamen 1986

Møterett for Høgsterett 1993

Konsulent i Justisdepartementets lovavdeling, 1986-1987

Dommarfullmektig ved Larvik tingrett, 1987-1988

Advokat ved Regjeringsadvokatembetet, 1989-2003

Konstituert lagdommar ved Hålogaland lagmannsrett, 1994

Advokat/partnar i Kluge advokatfirma DA, 2003-2007

Advokatforeningens disiplinærutval 2005-2007

Tingrettsdommar ved Oslo tingrett, 2007-2014

Medlem av Stortingets kontrollutval for etterretnings, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), 2009

Høgsterettsdommar frå 29. september 2014