Bergljot Webster

Høgsterettsdommar frå 15. august 2009

Fødd 1966 i Oslo, tiltredd 15. august 2009
Juridisk embetseksamen 1992
Stipend frå British Council for studie- og praksisopphold i Skottland 1994
Møterett for Høgsterett 1999
Vitskapeleg assistent ved Universitetet i Oslo 1988
NAVF stipendiat 1990
Advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten 1993-1995
Advokat hos Regjeringsadvokaten 1995-2000
Advokat i Nordisk Skibsrederforening 2000-2004
Partnar i Advokatfirmaet Sørlie Wilhelmsen ANS 2004-2005
Leiar advokatlovutvalet 2013-2015
Partnar i Advokatfirmaet Hjort DA 2006-2009
Høgsterettsdommar frå 15. august 2009