Borgar Høgetveit Berg, høgsterettsdommar

Fødd 1970. Oppvaksen i Ål i Hallingdal

Juridisk embetseksamen 1997

Vit.ass., Institutt for Privatrett, UiO 1995-1996

Adv.flm./advokat, Regjeringsadvokaten 1998-2005

Kst. lagdommar, Hålogaland lagmannsrett 2003-2004

Advokat/partner i Advokatfirmaet Thommessen 2005-2017

Høgsterettsdommar frå 1. mai 2017