Clement Endresen

Høgsterettsdommar frå 28. august 2006

Fødd 1949 i Stavanger, tiltredd 28. august 2006
Juridisk embetseksamen 1974
Juridisk saksbehandlar i Forsvarets bygningstjeneste (verneplikt) 1975
Universitetslektor, Universitetet i Oslo, 1975-77
Dommarfullmektig Sandnes herredsrett 1977-79
Fullmektig ved Regjeringsadvokatembetet 1979
Partnar i Kluge Advokatfirma DA 1980-2006
Høgsterettsdommar frå 28. august 2006