Espen Bergh, høgsterettsdommar

Fødd 1961 i Oslo, tiltredd 15.08.2016

Juridisk embetseksamen 1987

Fyrstekonsulent Forsvarsdepartementet, juridisk seksjon 1988-1989

Fyrstekonsulent Justisdepartementet, Lovavdelinga 1989-1990

Lovrådgjevar Justisdepartementet, Lovavdelinga, 1990-1999

Dommarfullmektig, seinare kst. heradsrettsdommar, ved Ytre Follo sorenskrivarembete 1992-1994

Advokat Advokatfirmaet Wiersholm 1999-2005

Lagdommar Borgarting lagmannsrett 2005-2010

Lagmann Borgarting lagmannsrett 2010-2016

Høgsterettsdommar frå 15. august 2016