Henrik Bull

Høgsterettsdommar frå 17. januar 2011

Fødd 1957 i Oslo, tiltredd 17. januar 2011
Juridisk embetseksamen 1984
Dr. juris 2002
Det militære språkkurs i russisk, Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste, 1976-77
Russisk mellomfag 1978
Fyrstekonsulent, Justisdepartementets lovavdeling, 1985-87
Dommarfullmektig, Nedre Romerike herredsrett, 1987-88
Lovrådgjevar, Justisdepartementets lovavdeling, 1988-96
Stipendiat knytta til Senter for europarett, Universitetet i Oslo, 1996-2002
Fyrsteamanuensis og dagleg leiar, Senter for europarett, Universitetet i Oslo, 2002-05
Dommar i EFTA-domstolen 2006-10
Høgsterettsdommar frå 17. januar 2011