Hilde Indreberg

Høgsterettsdommar frå 1. april 2007

Fødd 1957 i Oslo, tiltredd 1. april 2007
Juridisk embetseksamen 1987
Fyrstekonsulent Departementet for utviklingshjelp/NORAD, Juridisk avdeling, 1988-89
Fyrstekonsulent/lovrådgjevar, Justisdepartementet, Lovavdelinga, 1989-94
Dommarfullmektig Nedre Romerike herredsrett 1994-95
Lovrådgjevar Justisdepartementet, Lovavdelinga, 1995-00
Avdelingsdirektør Justisdepartementet, Lovavdelinga, 2000-07
Høgsterettsdommar frå 1. april 2007