Ingvald Falch, høgsterettsdommar

Fødd 1963 i Bærum, tiltredd 01.09.15

Juridisk embetseksamen 1989

Møterett for Høgsterett 1995

LL.M. (Master of Law), University of Cambridge, 1996

Vitskapleg assistent, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), 1986-1988

Advokatfullmektig og advokat ved Regjeringsadvokatembetet, 1989-1999

Dommarfullmektig, Vesterålen sorenskriverembete, 1990-1991

Advokat og partnar i Advokatfirmaet Schjødt AS, 1999-2015

Styremedlem, frå 2009 styreleiar i Advokatfirmaet Schjødt AS, 2003-2014

Medlem, frå 2009 leiar av Advokatforeninga sitt lovutval for Europa- og konkurranserett, 2007-2014

Høgsterettsdommar frå 1. september 2015