Kine Elisabeth Steinsvik

Tiltreding som høgsterettsdommar 5. august 2019

Fødd 1976 i Sandnessjøen

Juridisk embetseksamen 2001

Førstekonsulent, Justisdepartementet, Lovavdelinga 2002-2003

Advokat/advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten 2003-2014

Konstituert lagdommar i Eidsivating lagmannsrett 2006-2007

2013-  Særskilt oppnemnd meklar hos Riksmekleren (ass. riksmeklar fra 2018)

2014-2019 Lagdommar i Borgarting lagmannsrett

Høgsterettsdommar frå 5. august 2019