Knut H. Kallerud

Høgsterettsdommer frå 16. juli 2011

Fødd 1956 i Kongsberg, tiltredd som høgsterettsdommar 16. juli 2011
Juridisk embetseksamen 1983
Mastergrad i ”Human Rights Law” ved Universitetet i Essex, England, 1997-98
Justisdepartementet, Politiavdelingen, 1983-85       
Straffelovkommisjonens sekretariat 1985
Dommerfullmektig ved Kragerø sorenskriverembete 1985-86
Advokatfullmektig i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co 1986-89
Partnar i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co 1989-95
Konstituert fyrstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet 1995-96
Fyrstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet 1996-2008
Sambandsstatsadvokat ved Eurojust, Haag, Nederland, 2005-2006
Assisterande riksadvokat 2008-2011                                 
Høgsterettsdommer frå 16. juli 2011