Kristin Normann

Høgsterettsdommar frå 9. august 2010

Fødd 1954 i Oslo, tiltredd 9. august 2010
Juridisk embetseksamen 1982
Dr. juris 1994
Vitskapleg assistent ved Universitetet i Oslo 1979
Advokatfullmektig Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen 1983-1984
Kst. lagdommar Borgarting lagmannsrett 2003 (høsten)
Amanuensis, stipendiat, 1. amanuensis og professor, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, 1985-2007 (permisjon fra 2006)
Partnar Advokatfirmaet Selmer DA 2006-2010
Høgsterettsdommar frå 9. august 2010