Per Erik Bergsjø

Høgsterettsdommar frå 1. mars 2012

Fødd 1958 i Levanger, tiltredd som høgsterettsdommar 1. mars 2012 
Juridisk embetseksamen 1985 Møterett for Høgsterett 2000
Vitskapleg assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, 1983–1984
Konsulent, fyrstekonsulent og lovrådgjevar i Justisdepartementet, Lovavdelinga, 1986–1989 Dommarfullmektig, Lyngen sorenskrivarembete / Nord-Troms tingrett, 1989–1990 Tingrettsdommar, Nord-Troms tingrett, 1990–1993
Advokat, Advokatfirma Vogt & Co, 1993–1995 Partnar, Advokatfirma Vogt & Co DA / Vogt & Wiig AS, 1995–2012
Høgsterettsdommar frå 1. mars 2012