Wilhelm Matheson

Høgsterettsdommar frå 1. november 2009

Fødd 1955 i Oslo, tiltredd 1. november 2009
Juridisk embetseksamen 1982
Stipend til vitskapelege studier frå Otto Løvenskiolds Legat (1983) og Henrik Steffens Studienstipendum (1983)
Vitskapleg assistent ved Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo, 1979-80
Gjesteforskar, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Tyskland, 1984-85
Medlem av Justisdepartementet si arbeidsgruppe til utarbeiding av lovreglar om standardisert erstatning til barn, 1986, NOU 1987:4
Dommarfullmektig Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete 1987-88
Fyrstekonsulent/lovrådgjevar, Justisdepartementets lovavdeling, 1983-88
Advokatfullmektig Mellbye, Schjoldager, Sejersted, Tenden 1989
Advokat og partnar i advokatfirmaet Wiersholm 1990-2009
Høgsterettsdommar frå 1. november 2009