Ledige stillingar

Høyesteretts ansatte våren 2016
Høyesteretts ansatte våren 2016 Foto: Høyesterett

Høgsterett er den øvste domstolen i landet. Høgsterett si hovudoppgåve er å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høgsterett blir leia av justitiarius.

Domstolen har i tillegg 19 dommarembete, eit embete som direktør, ein assisterande direktør, to protokollsekretærar, ein informasjonsrådgivar, 23 andre juriststillingar og 20 stillingar som sakshandsamar.

Det juridiske og adminstrative støtteapparatet blir leia av direktøren.

Høgsterett held til i Høgsteretts Hus i Oslo.

Bildet visar dei tilsette i Høgsterett våren 2016.

Ledige stillingar som utgreiar