Administrativ eining

Høyesteretts funksjonærer oktober 2017
Høyesteretts funksjonærer oktober 2017 Foto: Sturlason/Høyesterett

Administrativ eining tek vare på ei rekkje administrative støttefunksjonar i Høgsterett.


Kontorsjef 
      

Akmal Hussain  


Rådgivar

Randi Stranden (berammar)

Torill M. Jensen

Line Woldsæter

Maja Schaug Bakken


IKT-rådgivar

Roar Hide Klausen


Bibliotekar

Vivi Østby


Juridisk oversetter

Reidun Ellen Engh


Seniorkonsulentar

Helga Mærde Gruer

Kjersti Ruud

Rizwana Yedicam


Fyrstekonsulentar

Lisa-Beth Pettersen

Monica Sybil Klaveness


Rettsbetjentar

Morten Almås

Bjørn Vidar Kristoffersen


Reinhaldarar

Torill Aagotsrud

Mariluz Rivero Acosta


Kantinemedarbeidar

Mina Kristoffersen