Omvising

Høyesteretts resepsjon
Høyesteretts resepsjon Foto: Sturlason


Høgsterett tek i mot grupper for omvising.

Det bør vere minst ti personar i kvar gruppe, maksimum førti på same tid.

Omvisingane tek til kl. 11.30 og varar i omkring ein time.

Fasade Noregs Høgsterett

Omvisning kan avtalast med seniorkonsulent Rizwana Yedicam, telefon 22 03 59 43, epost post@hoyesterett.no.

Ekspedisjonen i Høgsterett har telefon 22 03 59 57.