Artiklar og foredrag 2018

Foto: Høyesterett/Sturlason

Domstolene - makt og motmakt

Innlegg ved høyesterettsdommer Bergljot Webster i VG 17. februar 2018 om domstolene som motmakt og rammebetingelsene for velfungerende domstoler